9 March, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 7/2/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 7/2/2021

02:05:00 GET OUT : TRỐN THOÁT
03:50:00 WHERE’D YOU GO, BERNADETTE : BERNADETTE MẤT TÍCH
05:45:00 THE PHILOSOPHY OF PHIL : TRIẾT LÝ CỦA PHIL
07:30:00 ESCAPE FROM PRETORIA : PRETORIA: PHI VỤ ĐÀO TẨU
09:20:00 BOOKSMART : HAI NÀNG MỌT SÁCH
11:00:00 A BEAUTIFUL DAY IN THE NEIGHBORHOOD : MỘT NGÀY ĐẸP ĐẼ TRONG KHU PHỐ
12:55:00 CAPTIVE STATE : ĐẾ CHẾ MỚI
14:50:00 THE BOUNTY HUNTER : THỢ SĂN TIỀN THƯỞNG
16:45:00 PREY : ĐẢO SĂN MỒI
18:15:00 GRINGO : NHỌ GẶP HÊN
20:10:00 THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES : NGƯỜI HOBBIT: ĐẠI CHIẾN 5 CÁNH QUÂN
22:40:00 MONEY MONSTER : MẶT TRÁI PHỐ WALL
Lịch phát sóng Fox Movies 7/2/2021