3 August, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 5/7/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 5/7/2021

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:45 Pretoria: Phi Vụ Đào Tẩu Escape From Pretoria
03:35 Tôi Ơi Quá Cỡ Rồi 2: Thịt Gà! Super Size Me 2: Holy Chicken!
05:25 Cạm Bẫy Kim Cương Smuggling In Suburbia
07:00 Lối Nhỏ Đường Đời Driveways
08:30 Tuyên Ngôn Độc Thân How To Be Single
10:25 Bẫy Thực Tại Kinh Hoàng Antebellum
12:15 Người Con Trai Thứ Bảy Seventh Son
14:05 Lách Luật Kiểu Mỹ American Made
16:05 Người Gác Cửa The Doorman
17:50 Thu Nhỏ Downsizing
20:10 Kentucky Rực Lửa Burning Kentucky
21:55 Cảnh Sát Người Máy Robocop (2014)
23:55 Sự Nổi Loạn Hoàn Hảo 3 Pitch Perfect 3
Lịch phát sóng Fox Movies 5/7/2021