14 May, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 5/5/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 5/5/2021

01:55:00 JACOB’S LADDER : NỖI ÁM ẢNH CỦA JACOB
03:30:00 THE UNFAMILIAR : MƯỢN XÁC
05:05:00 A RAINY DAY IN NEW YORK : CHUYỆN NGÀY MƯA Ở NEW YORK
06:45:00 MILITARY WIVES : DÀN HỢP XƯỚNG NHỮNG BÀ VỢ QUÂN NHÂN
08:45:00 TROLLS : QUỶ LÙN TINH NGHỊCH
10:25:00 INDIANA JONES AND THE TEMPLE OF DOOM : INDIANA JONES VÀ NGÔI ĐỀN TÀN KHỐC
12:30:00 CAN YOU KEEP A SECRET? : GIỮ BÍ MẬT ĐƯỢC KHÔNG?
14:10:00 THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES : NGƯỜI HOBBIT: ĐẠI CHIẾN 5 CÁNH QUÂN
16:40:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
17:20:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
18:10:00 FIVE FEET APART : NĂM BƯỚC ĐỂ YÊU
20:10:00 MAMMA MIA!
22:05:00 GODZILLA : QUÁI VẬT GODZILLA
Lịch phát sóng Fox Movies 5/5/2021