12 April, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 5/4/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 5/4/2021

00:00:00 BAD BOYS FOR LIFE : NHỮNG GÃ TRAI HƯ TRỌN ĐỜI
00:15:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
00:55:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
01:45:00 RUN WITH THE HUNTED : CHẠY TRỐN CÙNG TỘI PHẠM
03:20:00 CORPORATE ANIMALS : CÔNG TY THÚ VẬT
04:40:00 BIGGER : VƯỢT LÊN SỐ PHẬN
06:30:00 THE ADDAMS FAMILY (2019) : GIA ĐÌNH ADDAMS
08:05:00 THE SHALLOWS : VÙNG NƯỚC TỬ THẦN
09:35:00 MOSLEY
11:20:00 BAD BOYS FOR LIFE : NHỮNG GÃ TRAI HƯ TRỌN ĐỜI
13:25:00 POMS : ĐỘI CỔ VŨ HƯU TRÍ
15:00:00 THE ANGRY BIRDS MOVIE : NHỮNG CHÚ CHIM GIẬN DỮ
16:40:00 BILL & TED FACE THE MUSIC : BILL VÀ TED GIẢI CỨU THẾ GIỚI
18:20:00 PIXELS : ĐẠI CHIẾN PIXELS
20:10:00 ATTACK OF THE UNKNOWN : CUỘC TẤN CÔNG VÔ ĐỊNH
22:00:00 FIVE FEET APART : NĂM BƯỚC ĐỂ YÊU
Lịch phát sóng Fox Movies 5/4/2021