12 April, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 4/3/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 4/3/2021

01:00:00 WE HAVE ALWAYS LIVED IN THE CASTLE : BÍ MẬT TRONG LÂU ĐÀI
02:40:00 BOOKSMART : HAI NÀNG MỌT SÁCH
04:20:00 DRIVEN : CÚ LỪA
06:20:00 LONG SHOT : YÊU NHẦM SẾP “BỰ”
08:25:00 BAYWATCH : ĐỘI CỨU HỘ BÃI BIỂN
10:25:00 AMAZING GRACE : ÂN ĐIỂN DIỆU KỲ
11:55:00 THE 2ND : TU CHÍNH ÁN THỨ HAI
13:35:00 PRIMAL : QUÁI VẬT NGUYÊN SINH
15:15:00 HOT PURSUIT : CUỘC TRUY SÁT
16:50:00 ARCTIC JUSTICE : GIẢI CỨU BẮC CỰC
18:25:00 THEM THAT FOLLOW : KẺ THEO ĐUỔI
20:10:00 HEREDITARY : DI TRUYỀN
22:20:00 DISTURBING THE PEACE : GÂY RỐI
23:55:00 21 JUMP STREET : SỐ 21 PHỐ JUMP
Lịch phát sóng Fox Movies 4/3/2021