5 March, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 4/1/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 4/1/2021

00:35:00 X-MEN ORIGINS: WOLVERINE : NGUỒN GỐC DỊ NHÂN: NGƯỜI SÓI
02:30:00 WAKE UP : THỨC TỈNH
05:05:00 X-MEN : DỊ NHÂN
06:00:00 GHOSTBUSTERS (2016) : BIỆT ĐỘI SĂN MA (2016)
08:00:00 BOOKSMART : HAI NÀNG MỌT SÁCH
09:45:00 IRON MAN 2 : NGƯỜI SẮT 2
11:55:00 GUARDIANS OF THE GALAXY : VỆ BINH DẢI NGÂN HÀ
14:00:00 ALITA: BATTLE ANGEL : ALITA: THIÊN THẦN CHIẾN BINH
16:05:00 THE GENTLEMEN : QUÝ ÔNG THẾ GIỚI NGẦM
17:55:00 X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST : DỊ NHÂN: TRỞ VỀ QUÁ KHỨ
20:10:00 THE ASSISTANT : CÔ TRỢ LÝ
21:45:00 THE KARATE KID (2010) : CẬU BÉ KARATE
Lịch phát sóng Fox Movies 4/1/2021