nGày 22/10/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 31/8/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 31/8/2019
00:00:00FINAL SCORE : TRẬN BÓNG KINH HOÀNG
01:50:00THEN CAME YOU : TỪ KHI EM ĐẾN
03:30:00ANNA AND THE APOCALYPSE : ANNA VÀ NGÀY TẬN THẾ
05:10:00MUPPETS MOST WANTED : NHỮNG CHÚ RỐI BỊ TRUY NÃ
07:05:00MONSTERS UNIVERSITY : LÒ ĐÀO TẠO QUÁI VẬT
08:55:00BLACK PANTHER : CHIẾN BINH BÁO ĐEN
11:15:00PIXELS : ĐẠI CHIẾN PIXELS
13:05:00BOHEMIAN RHAPSODY : HUYỀN THOẠI NGÔI SAO NHẠC ROCK
15:25:00STAR WARS: THE LAST JEDI : CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO: JEDI CUỐI CÙNG
18:00:00TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: OUT OF THE SHADOWS : NINJA RÙA: ĐẬP TAN BÓNG TỐI
20:00:00RALPH BREAKS THE INTERNET : RÁP-PHỜ ĐẬP PHÁ 2: PHÁ ĐẢO THẾ GIỚI ẢO
21:55:00JURASSIC WORLD : THẾ GIỚI KHỦNG LONG
Lịch phát sóng Fox Movies 31/8/2019