nGày 19/09/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 31/5/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 31/5/2019
02:00:00NATIONAL TREASURE : KHO BÁU QUỐC GIA
04:15:00CURVATURE : BẺ CONG THỜI GIAN
05:50:00COLLEGE ROAD TRIP : CHUYẾN ĐI TỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC
07:20:00TULLY : CUỘC CHIẾN BỈM SỮA
09:00:00DRACULA UNTOLD : DRACULA: HUYỀN THOẠI CHƯA KỂ
10:35:00ALICE IN WONDERLAND : ALICE Ở XỨ SỞ THẦN TIÊN
12:30:00THE DARKEST MINDS : TRÍ LỰC SIÊU PHÀM
14:20:00BAD NEIGHBOURS 2 : HÀNG XÓM XẤU TÍNH 2
15:55:00MILLION DOLLAR ARM : CÁNH TAY TRIỆU ĐÔ
18:05:00ATOMIC BLONDE : ĐIỆP VIÊN BÁO THÙ
20:00:00STAR WARS: THE LAST JEDI : CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO: JEDI CUỐI CÙNG
22:35:00OUIJA: ORIGIN OF EVIL : TRÒ CHƠI GỌI HỒN 2
Lịch phát sóng Fox Movies 31/5/2019