30 October, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 30/9/2020

00:20:00 AVENGERS: ENDGAME : BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG: HỒI KẾT
03:25:00 EUPHORIA : LỜI CHÀO TẠM BIỆT
05:05:00 FIVE FEET APART : NĂM BƯỚC ĐỂ YÊU
07:05:00 HOME ON THE RANGE : GIẢI CỨU NÔNG TRẠI
08:25:00 THE NIGHT CLERK : KẺ TRỰC ĐÊM
10:00:00 LINE OF DUTY : NHIỆM VỤ KHÓ KHĂN
11:45:00 ALITA: BATTLE ANGEL : ALITA: THIÊN THẦN CHIẾN BINH
13:50:00 DATE NIGHT : ĐÊM HẸN HÒ
15:35:00 DARKNESS VISIBLE : VÉN MÀN QUÁ KHỨ
17:25:00 FORD V. FERRARI : FORD V. FERRARI: CUỘC ĐUA LỊCH SỬ
20:00:00 HOT PURSUIT : CUỘC TRUY SÁT
21:35:00 THE SHALLOWS : VÙNG NƯỚC TỬ THẦN
23:05:00 TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT : RÔ BỐT ĐẠI CHIẾN: CHIẾN BINH CUỐI CÙNG