nGày 22/10/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 30/8/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 30/8/2019
00:20:00CINDERELLA : LỌ LEM
02:10:00EXTREMELY WICKED, SHOCKINGLY EVIL AND VILE : VÔ CÙNG TÀN ÁC, XẤU XA VÀ ĐÊ TIỆN
04:05:00GHOST STORIES : CHUYỆN MA
05:50:00LOOK AWAY : PHÍA SAU TẤM GƯƠNG
07:35:00UP : VÚT BAY
09:15:00TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION : RÔ BỐT ĐẠI CHIẾN: KỶ NGUYÊN HỦY DIỆT
12:05:00DEN OF THIEVES : NHỮNG KẺ BẤT BẠI
14:30:00EXTREMELY WICKED, SHOCKINGLY EVIL AND VILE : VÔ CÙNG TÀN ÁC, XẤU XA VÀ ĐÊ TIỆN
16:25:00MALEFICENT : TIÊN HẮC ÁM
18:10:00MONSTERS UNIVERSITY : LÒ ĐÀO TẠO QUÁI VẬT
20:00:00PIXELS : ĐẠI CHIẾN PIXELS
21:55:00ANT-MAN AND THE WASP : NGƯỜI KIẾN VÀ CHIẾN BINH ONG
Lịch phát sóng Fox Movies 30/8/2019