24 October, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 30/7/2020

01:35:00 INDEPENDENCE DAY : NGÀY ĐỘC LẬP
04:05:00 X-MEN: DARK PHOENIX : DỊ NHÂN: PHƯỢNG HOÀNG BÓNG TỐI
06:05:00 BAYWATCH : ĐỘI CỨU HỘ BÃI BIỂN
08:05:00 BRAVE : CÔNG CHÚA TÓC XÙ
09:45:00 THE SPY WHO DUMPED ME : BẠN TRAI CŨ TÔI LÀ ĐIỆP VIÊN
11:45:00 RACE TO WITCH MOUNTAIN : CUỘC ĐUA ĐẾN NÚI PHÙ THỦY
13:30:00 TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT : RÔ BỐT ĐẠI CHIẾN: CHIẾN BINH CUỐI CÙNG
16:05:00 FAST & FURIOUS 8 : QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM 8
18:25:00 HOT PURSUIT : CUỘC TRUY SÁT
20:00:00 STUBER : TÀI XẾ BẤT ĐẮC DĨ
21:40:00 INDIANA JONES AND THE KINGDOM OF THE CRYSTAL SKULL : INDIANA JONES VÀ VƯƠNG QUỐC SỌ NGƯỜI
23:45:00 HOT PURSUIT : CUỘC TRUY SÁT