23 October, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 30/6/2020

02:05:00 NOTTING HILL : CHUYỆN TÌNH NOTTING HILL
04:15:00 SPLIT : TÁCH BIỆT
06:15:00 X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST : DỊ NHÂN: TRỞ VỀ QUÁ KHỨ
08:30:00 MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL : TIÊN HẮC ÁM 2
10:35:00 COLOR OUT OF SPACE : SẮC MÀU TỪ KHÔNG GIAN
12:30:00 I STILL SEE YOU : LỜI NHẮN CỦA OAN HỒN
14:15:00 THE ANGRY BIRDS MOVIE : NHỮNG CHÚ CHIM GIẬN DỮ
16:00:00 GHOSTBUSTERS (2016) : BIỆT ĐỘI SĂN MA (2016)
18:00:00 ALIEN (DIRECTOR’S CUT) : SINH VẬT NGOÀI HÀNH TINH
20:00:00 ALIEN 3 : SINH VẬT NGOÀI HÀNH TINH 3
22:00:00 READY OR NOT : TRÒ CHƠI ĐÊM TÂN HÔN
23:40:00 GLASS : BỘ BA QUÁI NHÂN