nGày 05/12/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 30/6/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 30/6/2019
01:20:00SPIDER-MAN 3 : NGƯỜI NHỆN 3
03:45:006 BELOW: MIRACLE ON THE MOUNTAIN : ÂM SÁU ĐỘ: PHÉP MÀU TRÊN NÚI TUYẾT
05:25:00SNIPER: LEGACY : TAY SÚNG BẮN TỈA: KẾ THỪA
07:10:00THE INCREDIBLES : GIA ĐÌNH SIÊU NHÂN
09:10:00INCREDIBLES 2 : GIA ĐÌNH SIÊU NHÂN 2
11:10:00ADRIFT : GIÀNH ANH TỪ BIỂN
12:50:00BRAD’S STATUS : CUỘC SỐNG CỦA BRAD
14:35:00COCO
16:25:00JACK THE GIANT SLAYER : JACK VÀ ĐẠI CHIẾN NGƯỜI KHỔNG LỒ
18:25:00FUTURE WORLD : CUỘC CHIẾN SINH TỒN
20:00:00EVEREST : ĐỈNH EVEREST
22:05:00THE TOWN THAT DREADED SUNDOWN : THỊ TRẤN CUỒNG SÁT
Lịch phát sóng Fox Movies 30/6/2019