16 May, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 30/4/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 30/4/2021

01:20:00 FEEDBACK : ĐÊM PHÁT THANH ÁC MỘNG
03:00:00 WILD ROSE : BÔNG HỒNG HOANG DẠI
04:45:00 DRIVEWAYS : LỐI NHỎ ĐƯỜNG ĐỜI
06:15:00 THE UNFAMILIAR : MƯỢN XÁC
07:50:00 THE INFORMER : MẬT THÁM
09:50:00 INDIANA JONES AND THE KINGDOM OF THE CRYSTAL SKULL : INDIANA JONES VÀ VƯƠNG QUỐC SỌ NGƯỜI
11:55:00 SEIZED : UY HIẾP
13:25:00 GUNS AKIMBO : HAI TAY HAI SÚNG
15:05:00 MORTAL : QUYỀN NĂNG ĐẶC BIỆT
16:55:00 ZOOLANDER 2 : TRAI ĐẸP LÊN SÀN 2
18:40:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
19:20:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
20:10:00 PASSENGERS (2016) : HÀNH KHÁCH
22:10:00 ESCAPE FROM PRETORIA : PRETORIA: PHI VỤ ĐÀO TẨU
Lịch phát sóng Fox Movies 30/4/2021