25 Tháng Một, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 30/11/2020

Lịch phát sóng Fox Movies 30/11/2020

01:35:00 WE HAVE ALWAYS LIVED IN THE CASTLE : BÍ MẬT TRONG LÂU ĐÀI
03:15:00 HOT TUB TIME MACHINE 2 : BỒN TẮM THỜI GIAN 2
04:50:00 INDIANA JONES AND THE KINGDOM OF THE CRYSTAL SKULL : INDIANA JONES VÀ VƯƠNG QUỐC SỌ NGƯỜI
06:55:00 GROWN UPS : NHỮNG ĐỨA TRẺ TO XÁC
08:40:00 THE LION KING (2019) : VUA SƯ TỬ (2019)
10:45:00 HERCULES : HUYỀN THOẠI HERCULES
12:30:00 X-MEN : DỊ NHÂN
14:20:00 SPLIT : TÁCH BIỆT
16:20:00 JEXI
17:50:00 ALITA: BATTLE ANGEL : ALITA: THIÊN THẦN CHIẾN BINH
20:00:00 RUN WITH THE HUNTED : CHẠY TRỐN CÙNG TỘI PHẠM
21:40:00 STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER : CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO: SỰ TRỖI DẬY CỦA SKYWALKER
Lịch phát sóng Fox Movies 30/11/2020