9:15 AM - 29/09/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 3/8/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 3/8/2021

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:05 Central Intelligence Điệp Viên Không Hoàn Hảo
01:10 Fatman Gã Mập
02:50 Driven Cú Lừa
04:45 Corporate Animals Công Ty Thú Vật
06:05 Fatal Flatline Ranh Giới Chết
07:35 Honey Boy Cậu Bé Ngọt Ngào
09:05 Honest Thief Phi Vụ Hoàn Lương
10:45 The Purge: Anarchy Ngày Thanh Trừng: Vô Chính Phủ
12:30 The Rental Kỳ Nghỉ Kinh Hoàng
14:00 Central Intelligence Điệp Viên Không Hoàn Hảo
15:50 Split Tách Biệt
17:50 The Hunt For Red October Săn Tìm Tàu Ngầm Vàng Tháng Mười Đỏ
20:10 Little Women (2019) Những Người Phụ Nữ Bé Nhỏ (2019)
22:25 Fatman Gã Mập
Lịch phát sóng Fox Movies 3/8/2021