8:24 PM - 01/12/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 3/7/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 3/7/2021

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:10 Miền Đất Hứa Dreamland
01:55 Rô Bốt Đại Chiến: Bại Binh Phục Hận Transformers: Revenge Of The Fallen
04:25 Thợ Săn Tiền Thưởng The Bounty Hunter
06:20 Những Kẻ Phản Diện Villains
07:50 Ải Hân Hoan Ode To Joy
09:30 Rô Bốt Đại Chiến: Vùng Tối Của Mặt Trăng Transformers: Dark Of The Moon
12:05 Du Hành Giữa Các Vì Sao Star Trek
14:15 Không Đội Trời Chung Archenemy
15:45 Trôi Dạt Cast Away
18:15 Số 22 Phố Jump 22 Jump Street
20:10 Người Gác Cửa The Doorman
21:55 Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm 4 Fast And Furious
23:45 Không Đội Trời Chung Archenemy
Lịch phát sóng Fox Movies 3/7/2021