6 March, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 3/2/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 3/2/2021

00:00:00 VAULT : VỤ CƯỚP MAFIA KHÉT TIẾNG
02:05:00 GHOSTBUSTERS (1984) : BIỆT ĐỘI SĂN MA (1984)
03:55:00 PUBLIC ENEMIES : KẺ THÙ QUỐC GIA
06:20:00 THE WRETCHED : MẸ QUỶ
08:00:00 FEEDBACK : ĐÊM PHÁT THANH ÁC MỘNG
09:40:00 47 METERS DOWN: UNCAGED : HUNG THẦN ĐẠI DƯƠNG 2: THẢM SÁT
11:15:00 THE BOUNTY HUNTER : THỢ SĂN TIỀN THƯỞNG
13:10:00 VAULT : VỤ CƯỚP MAFIA KHÉT TIẾNG
14:55:00 I SEE YOU : BÍ ẨN GIA ĐÌNH HARPER
16:40:00 BURN : ĐỐT
18:15:00 BLUMHOUSE’S FANTASY ISLAND : ĐẢO ÁC MỘNG
20:10:00 GHOSTBUSTERS (2016) : BIỆT ĐỘI SĂN MA (2016)
22:10:00 ESCAPE FROM PRETORIA : PRETORIA: PHI VỤ ĐÀO TẨU
Lịch phát sóng Fox Movies 3/2/2021