nGày 19/02/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 3/12/2018

Lịch phát sóng Fox Movies 3/12/2018
 • 00:30:00BLADE II : THỢ SĂN MA CÀ RỒNG 2
 • 02:35:00GHOST TEAM : BIỆT ĐỘI SĂN MA
 • 04:05:00THEIR FINEST : ĐIỀU CAO QUÝ NHẤT
 • 06:05:00A WRINKLE IN TIME : NẾP GẤP THỜI GIAN
 • 08:00:00HACKSAW RIDGE : NGƯỜI HÙNG KHÔNG SÚNG
 • 10:25:00THE AMAZING SPIDER-MAN 2 : NGƯỜI NHỆN SIÊU ĐẲNG PHẦN 2
 • 12:50:00JURASSIC WORLD : THẾ GIỚI KHỦNG LONG
 • 15:00:00DEN OF THIEVES : NHỮNG KẺ BẤT BẠI
 • 17:25:00THE CHRONICLES OF NARNIA: PRINCE CASPIAN : BIÊN NIÊN SỬ NARNIA: HOÀNG TỬ CASPIAN
 • 20:00:00SUBURBICON : BÍ ẨN VÙNG NGOẠI Ô
 • 21:50:00TOMORROWLAND : THẾ GIỚI TƯƠNG LAI
Lịch phát sóng Fox Movies 3/12/2018