29 October, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 3/10/2020

01:55:00 I THINK WE’RE ALONE NOW : NHỮNG NGƯỜI SỐNG SÓT
03:40:00 JUVENILES : VỊ THÀNH NIÊN
05:10:00 HOT PURSUIT : CUỘC TRUY SÁT
06:40:00 ICE AGE : KỶ BĂNG HÀ
08:10:00 I AM NUMBER FOUR : TÔI LÀ SỐ BỐN
10:05:00 STAR TREK BEYOND : DU HÀNH GIỮA CÁC VÌ SAO: KHÔNG GIỚI HẠN
12:10:00 THE TRANSPORTER : NGƯỜI VẬN CHUYỂN
13:45:00 FORD V. FERRARI : FORD V. FERRARI: CUỘC ĐUA LỊCH SỬ
16:20:00 THE SHALLOWS : VÙNG NƯỚC TỬ THẦN
17:55:00 ALITA: BATTLE ANGEL : ALITA: THIÊN THẦN CHIẾN BINH
20:00:00 CAN YOU KEEP A SECRET? : GIỮ BÍ MẬT ĐƯỢC KHÔNG?
21:40:00 WORLD WAR Z : THẾ CHIẾN Z
23:40:00 FORD V. FERRARI : FORD V. FERRARI: CUỘC ĐUA LỊCH SỬ