nGày 22/10/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 29/8/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 29/8/2019
02:35:00DEADLY EXPOSE : VẠCH TRẦN TỘI ÁC
04:10:00THEN CAME YOU : TỪ KHI EM ĐẾN
05:50:00LILO & STITCH : LILO VÀ STITCH
07:20:00PAIN & GAIN : BĂNG ĐẢNG CƠ BẮP
09:30:00BOHEMIAN RHAPSODY : HUYỀN THOẠI NGÔI SAO NHẠC ROCK
11:50:00UP : VÚT BAY
13:30:00BLACK PANTHER : CHIẾN BINH BÁO ĐEN
15:50:00ANT-MAN AND THE WASP : NGƯỜI KIẾN VÀ CHIẾN BINH ONG
17:50:00NATIONAL TREASURE: BOOK OF SECRETS : KHO BÁU QUỐC GIA: CUỐN SÁCH BÍ MẬT
20:00:00LOOK AWAY : PHÍA SAU TẤM GƯƠNG
21:45:00STAR WARS: THE LAST JEDI : CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO: JEDI CUỐI CÙNG
Lịch phát sóng Fox Movies 29/8/2019