1:41 PM - 28/11/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 29/6/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 29/6/2021

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:40 Miền Đất Hứa Dreamland
03:25 Lịch Sử Băng Đảng Kelly True History Of The Kelly Gang
05:25 Những Kẻ Phản Diện Villains
06:55 Chờ Đợi Anya Waiting For Anya
08:50 Ngày May Mắn Lucky Day
10:30 Không Đội Trời Chung Archenemy
12:00 Bẫy Cảm Xúc Fear Of Rain
13:50 Scott Pilgrim Chống Lại Cả Thế Giới Scott Pilgrim Vs The World
15:45 Xác Ướp (2017) The Mummy (2017)
17:35 Rô Bốt Đại Chiến: Bại Binh Phục Hận Transformers: Revenge Of The Fallen
20:10 Trôi Dạt Cast Away
22:40 Miền Đất Hứa Dreamland
Lịch phát sóng Fox Movies 29/6/2021