14 May, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 29/4/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 29/4/2021

00:10:00 MORTAL : QUYỀN NĂNG ĐẶC BIỆT
02:00:00 ADRIFT : GIÀNH ANH TỪ BIỂN
03:40:00 THE ASSENT : CHẤP THUẬN
05:15:00 CHILD’S PLAY (2019) : BÚP BÊ SÁT NHÂN
06:50:00 WHISKEY TANGO FOXTROT : PHÓNG VIÊN CHIẾN TRƯỜNG
08:45:00 BAD BOYS FOR LIFE : NHỮNG GÃ TRAI HƯ TRỌN ĐỜI
10:50:00 THE GREEN HORNET : ONG BẮP CÀY XANH
12:55:00 THE HUMMINGBIRD PROJECT : DỰ ÁN CHIM RUỒI
14:50:00 INFAMOUS : KHÉT TIẾNG
16:35:00 GHOSTBUSTERS (2016) : BIỆT ĐỘI SĂN MA (2016)
18:35:00 DRIVEWAYS : LỐI NHỎ ĐƯỜNG ĐỜI
20:10:00 INDIANA JONES AND THE KINGDOM OF THE CRYSTAL SKULL : INDIANA JONES VÀ VƯƠNG QUỐC SỌ NGƯỜI
22:15:00 THE UNFAMILIAR : MƯỢN XÁC
23:50:00 SEIZED : UY HIẾP
Lịch phát sóng Fox Movies 29/4/2021