30 November, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 29/10/2020

01:15:00 MARY : LỜI NGUYỀN TRÊN BIỂN
02:45:00 HUNTER’S MOON : KẺ SĂN MỒI KHÁT MÁU
04:10:00 PERCY JACKSON & THE OLYMPIANS: THE LIGHTNING THIEF : PERCY JACKSON VÀ NHỮNG VỊ THẦN OLYMPIA: KẺ CẮP
06:10:00 GHOSTBUSTERS (1984) : BIỆT ĐỘI SĂN MA (1984)
08:00:00 LITTLE MONSTERS : NHỮNG ĐỨA TRẺ TINH NGHỊCH
09:40:00 PASSENGERS (2016) : HÀNH KHÁCH
11:40:00 POLAROID : CHIẾC MÁY ẢNH POLAROID
13:15:00 ZOMBIELAND : VÙNG ĐẤT THÂY MA
14:50:00 KILLERMAN : KẺ GIẾT NGƯỜI
16:45:00 TRANSPORTER 2 : NGƯỜI VẬN CHUYỂN 2
18:20:00 KINDRED SPIRITS : TÌNH THÂN
20:00:00 POLTERGEIST (2015) : YÊU TINH
21:40:00 DON’T BREATHE : SÁT NHÂN TRONG BÓNG TỐI
23:15:00 PASSENGERS (2016) : HÀNH KHÁCH