30 October, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 28/9/2020

01:25:00 LINE OF DUTY : NHIỆM VỤ KHÓ KHĂN
03:10:00 COLOR OUT OF SPACE : SẮC MÀU TỪ KHÔNG GIAN
05:05:00 DOCTOR STRANGE : PHÙ THỦY TỐI THƯỢNG
07:05:00 AVENGERS: ENDGAME : BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG: HỒI KẾT
10:10:00 DATE NIGHT : ĐÊM HẸN HÒ
11:55:00 THE SHALLOWS : VÙNG NƯỚC TỬ THẦN
13:25:00 THE LONE RANGER : CHÀNG KỴ BINH CÔ ĐỘC
16:00:00 TERMINATOR: DARK FATE : KẺ HỦY DIỆT: VẬN MỆNH ĐEN TỐI
18:10:00 THE GREAT WALL : TỬ CHIẾN TRƯỜNG THÀNH
20:00:00 THE NIGHT CLERK : KẺ TRỰC ĐÊM
21:35:00 TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT : RÔ BỐT ĐẠI CHIẾN: CHIẾN BINH CUỐI CÙNG