5:02 AM - 18/09/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 28/8/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 28/8/2021

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:25 Stowaway Hành Trình Lên Sao Hỏa
02:20 Endless Mãi Bên Em
03:55 Inside Man Điệp Vụ Kép
06:05 Adam Adam
07:40 The Vow Yêu Lại Từ Đầu
09:25 The Burnt Orange Heresy Âm Mưu Trộm Tranh
11:05 Ghosts Of War Dinh Thự Oan Khuất
12:40 Inside Man Điệp Vụ Kép
14:50 28/08/1905 12:00:00 SA 2067
16:45 Little Monsters Những Đứa Trẻ Tinh Nghịch
18:20 Pixels Đại Chiến Pixels
20:10 Valley Girl Cô Gái Vùng Thung Lũng
21:55 Jexi Jexi
23:20 28/08/1905 12:00:00 SA 2067
Lịch phát sóng Fox Movies 28/8/2021