nGày 19/11/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 28/8/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 28/8/2019
00:20:00ANNA AND THE APOCALYPSE : ANNA VÀ NGÀY TẬN THẾ
02:00:00MALEFICENT : TIÊN HẮC ÁM
03:45:00FINAL SCORE : TRẬN BÓNG KINH HOÀNG
05:35:00BOHEMIAN RHAPSODY : HUYỀN THOẠI NGÔI SAO NHẠC ROCK
07:55:00STAR WARS: THE LAST JEDI : CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO: JEDI CUỐI CÙNG
10:30:00CINDERELLA : LỌ LEM
12:20:00TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: OUT OF THE SHADOWS : NINJA RÙA: ĐẬP TAN BÓNG TỐI
14:20:00FROZEN : NỮ HOÀNG BĂNG GIÁ
16:10:00MUPPETS MOST WANTED : NHỮNG CHÚ RỐI BỊ TRUY NÃ
18:05:00EXTREMELY WICKED, SHOCKINGLY EVIL AND VILE : VÔ CÙNG TÀN ÁC, XẤU XA VÀ ĐÊ TIỆN
20:00:00UP : VÚT BAY
21:40:00TERMINATOR GENISYS : KẺ HỦY DIỆT: THỜI ĐẠI GENISYS
23:50:00TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION : RÔ BỐT ĐẠI CHIẾN: KỶ NGUYÊN HỦY DIỆT
Lịch phát sóng Fox Movies 28/8/2019