nGày 15/09/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 28/6/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 28/6/2019
02:05:00THE CRUCIFIXION : NGHI LỄ ĐÓNG ĐINH
03:40:00FREAKY FRIDAY : NGÀY THỨ SÁU KỲ QUÁI
05:20:00STRANGE MAGIC : PHÉP THUẬT KỲ LẠ
07:05:00INCREDIBLES 2 : GIA ĐÌNH SIÊU NHÂN 2
09:05:00THE DAY AFTER TOMORROW : NGÀY KINH HOÀNG
11:15:00MEN IN BLACK : ĐIỆP VỤ ÁO ĐEN
13:00:00FUTURE WORLD : CUỘC CHIẾN SINH TỒN
14:35:006 BELOW: MIRACLE ON THE MOUNTAIN : ÂM SÁU ĐỘ: PHÉP MÀU TRÊN NÚI TUYẾT
16:20:00THE FAST AND THE FURIOUS : QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM
18:10:00COCO
20:00:00BRAD’S STATUS : CUỘC SỐNG CỦA BRAD
21:45:00THE SHAPE OF WATER : NGƯỜI ĐẸP VÀ THỦY QUÁI
23:50:00FUTURE WORLD : CUỘC CHIẾN SINH TỒN
Lịch phát sóng Fox Movies 28/6/2019