nGày 20/09/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 28/5/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 28/5/2019
02:00:00TAKEN 2 : CƯỠNG ĐOẠT 2
03:35:00ELECTION : CUỘC BẦU CỬ
05:20:00WILSON : WILSON LẬP DỊ
07:00:00PREMIUM RUSH : TỐC ĐỘ KINH HOÀNG
08:35:00DIE HARD 4 : KHÔNG KHOAN NHƯỢNG
10:50:00TULLY : CUỘC CHIẾN BỈM SỮA
12:30:00SUBMERGENCE : GIỮA NHỮNG ĐẠI DƯƠNG
14:25:00G.I. JOE: THE RISE OF COBRA : BIỆT ĐỘI G.I JOE: CUỘC CHIẾN MÃNG XÀ
16:30:00HOME : HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ
18:10:00THE GREATEST SHOWMAN : BẬC THẦY CỦA NHỮNG ƯỚC MƠ
20:00:00NATIONAL TREASURE : KHO BÁU QUỐC GIA
22:15:00THE DARKEST MINDS : TRÍ LỰC SIÊU PHÀM
Lịch phát sóng Fox Movies 28/5/2019