16 May, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 28/4/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 28/4/2021

01:40:00 INHERITANCE : GIA TÀI TỘI LỖI
03:35:00 INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE : INDIANA JONES VÀ CUỘC THẬP TỰ CHINH CUỐI CÙNG
05:45:00 BIGGER : VƯỢT LÊN SỐ PHẬN
07:35:00 TRAUMA CENTER : TRUNG TÂM CHẤN THƯƠNG
09:20:00 ZOOLANDER 2 : TRAI ĐẸP LÊN SÀN 2
11:05:00 HOW DO YOU KNOW : LÀM SAO EM BIẾT
13:10:00 CHILD’S PLAY (2019) : BÚP BÊ SÁT NHÂN
14:45:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
15:25:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
16:15:00 WHISKEY TANGO FOXTROT : PHÓNG VIÊN CHIẾN TRƯỜNG
18:10:00 THE INFORMER : MẬT THÁM
20:10:00 THE HUMMINGBIRD PROJECT : DỰ ÁN CHIM RUỒI
22:05:00 THE GREEN HORNET : ONG BẮP CÀY XANH
Lịch phát sóng Fox Movies 28/4/2021