12 April, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 28/3/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 28/3/2021

01:05:00 THE MODEL MURDERS : ÁN MẠNG NGƯỜI MẪU
02:35:00 SMUGGLING IN SUBURBIA : CẠM BẪY KIM CƯƠNG
04:10:00 THE ASSISTANT : CÔ TRỢ LÝ
05:45:00 CRUEL PETER : PETER ÁC ĐỘC
07:25:00 AVA
09:05:00 THE KARATE KID (2010) : CẬU BÉ KARATE
11:30:00 LUCKY DAY : NGÀY MAY MẮN
13:10:00 THE SILENCING : SỰ TĨNH LẶNG CHẾT CHÓC
14:50:00 FAMILY WEEKEND : BẮT CÓC PHỤ HUYNH
16:40:00 GHOSTS OF WAR : DINH THỰ OAN KHUẤT
18:20:00 ANTEBELLUM : BẪY THỰC TẠI KINH HOÀNG
20:10:00 MISS BALA : QUÝ CÔ SÚNG ĐẠN
22:00:00 GRETEL & HANSEL : GRETEL & HANSEL: TRUYỆN CỔ KỲ DỊ
23:35:00 CODE 8 : SĂN LÙNG DỊ NHÂN
Lịch phát sóng Fox Movies 28/3/2021