31 October, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 27/9/2020

00:00:00 RAIDERS OF THE LOST ARK : INDIANA JONES VÀ CHIẾC RƯƠNG THÁNH TÍCH
02:00:00 FIVE FEET APART : NĂM BƯỚC ĐỂ YÊU
04:00:00 CROWN VIC : ĐÊM TUẦN TRA BẤT THƯỜNG
05:55:00 FROZEN II : NỮ HOÀNG BĂNG GIÁ 2
07:45:00 STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER : CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO: SỰ TRỖI DẬY CỦA SKYWALKER
10:10:00 TERMINATOR: DARK FATE : KẺ HỦY DIỆT: VẬN MỆNH ĐEN TỐI
12:20:00 DOCTOR STRANGE : PHÙ THỦY TỐI THƯỢNG
14:20:00 AVENGERS: ENDGAME : BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG: HỒI KẾT
17:25:00 FORD V. FERRARI : FORD V. FERRARI: CUỘC ĐUA LỊCH SỬ
20:00:00 THE SHALLOWS : VÙNG NƯỚC TỬ THẦN
21:35:00 THE GAME PLAN : KẾ HOẠCH LÀM BỐ
23:30:00 CAPTIVE STATE : ĐẾ CHẾ MỚI