22 September, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 27/8/2020

01:20:00 CAPTAIN MARVEL : ĐẠI ÚY MARVEL
03:30:00 THE SECRET LIFE OF WALTER MITTY : BÍ MẬT CỦA WALTER MITTY
05:30:00 LILO & STITCH : LILO VÀ STITCH
07:00:00 DRIVEN : CÚ LỪA
09:00:00 STAR WARS: THE FORCE AWAKENS : CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO: THẦN LỰC THỨC TỈNH
11:20:00 TOY STORY 3 : CÂU CHUYỆN ĐỒ CHƠI 3
13:10:00 THE HUSTLE : QUÝ CÔ LỪA ĐẢO
14:50:00 MEN IN BLACK II : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN 2
16:25:00 GUARDIANS OF THE GALAXY : VỆ BINH DẢI NGÂN HÀ
18:30:00 THE MODEL MURDERS : ÁN MẠNG NGƯỜI MẪU
20:00:00 ANT-MAN : NGƯỜI KIẾN
22:00:00 THE CURRENT WAR : CUỘC CHIẾN ÁNH SÁNG
23:55:00 STAR WARS: THE FORCE AWAKENS : CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO: THẦN LỰC THỨC TỈNH