nGày 19/11/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 27/8/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 27/8/2019
01:55:00BOHEMIAN RHAPSODY : HUYỀN THOẠI NGÔI SAO NHẠC ROCK
04:15:00GHOST STORIES : CHUYỆN MA
05:55:00ANT-MAN AND THE WASP : NGƯỜI KIẾN VÀ CHIẾN BINH ONG
08:00:00BAD NEIGHBOURS 2 : HÀNG XÓM XẤU TÍNH 2
09:35:00ANNA AND THE APOCALYPSE : ANNA VÀ NGÀY TẬN THẾ
11:15:00INCREDIBLES 2 : GIA ĐÌNH SIÊU NHÂN 2
13:20:00LITTLE ITALY : KHU PHỐ LITTLE ITALY
15:05:00GUARDIANS OF THE GALAXY : VỆ BINH DẢI NGÂN HÀ
17:10:00TRANSFORMERS: AGE OF EXTINCTION : RÔ BỐT ĐẠI CHIẾN: KỶ NGUYÊN HỦY DIỆT
20:00:00TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES: OUT OF THE SHADOWS : NINJA RÙA: ĐẬP TAN BÓNG TỐI
22:00:00BOHEMIAN RHAPSODY : HUYỀN THOẠI NGÔI SAO NHẠC ROCK
Lịch phát sóng Fox Movies 27/8/2019