31 October, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 27/7/2020

01:50:00 DEN OF THIEVES : NHỮNG KẺ BẤT BẠI
04:15:00 INDEPENDENCE DAY : NGÀY ĐỘC LẬP
06:45:00 CODE 8 : SĂN LÙNG DỊ NHÂN
08:30:00 CAN YOU EVER FORGIVE ME? : KẺ GIẢ MẠO
10:20:00 INTO THE ASHES : VÀO ĐỐNG TRO TÀN
12:00:00 ALIEN VS. PREDATOR : NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH VÀ QUÁI THÚ VÔ HÌNH 1
13:45:00 INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE : INDIANA JONES VÀ CUỘC THẬP TỰ CHINH CUỐI CÙNG
15:55:00 BAYWATCH : ĐỘI CỨU HỘ BÃI BIỂN
17:55:00 ALITA: BATTLE ANGEL : ALITA: THIÊN THẦN CHIẾN BINH
20:00:00 BECOMING : CHIẾM GIỮ
21:45:00 XXX: RETURN OF XANDER CAGE : ĐIỆP VIÊN 3X: PHẢN ĐÒN
23:35:00 FAST & FURIOUS 8 : QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM 8