13 May, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 27/4/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 27/4/2021

01:05:00 GUNS AKIMBO : HAI TAY HAI SÚNG
02:45:00 WHISKEY TANGO FOXTROT : PHÓNG VIÊN CHIẾN TRƯỜNG
04:40:00 FIVE FEET APART : NĂM BƯỚC ĐỂ YÊU
06:40:00 ESCAPE FROM PRETORIA : PRETORIA: PHI VỤ ĐÀO TẨU
08:30:00 GHOSTBUSTERS (2016) : BIỆT ĐỘI SĂN MA (2016)
10:30:00 THE INFORMER : MẬT THÁM
12:30:00 THE UNFAMILIAR : MƯỢN XÁC
14:05:00 THE CORRUPTED : TỘI PHẠM NGUY HIỂM
15:55:00 BAD BOYS FOR LIFE : NHỮNG GÃ TRAI HƯ TRỌN ĐỜI
18:00:00 INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE : INDIANA JONES VÀ CUỘC THẬP TỰ CHINH CUỐI CÙNG
20:10:00 HOW DO YOU KNOW : LÀM SAO EM BIẾT
22:15:00 GUNS AKIMBO : HAI TAY HAI SÚNG
23:55:00 INFAMOUS : KHÉT TIẾNG
Lịch phát sóng Fox Movies 27/4/2021