26 September, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 26/8/2020

01:45:00 THE VANISHING : NGƯỜI GIỮ NGỌN HẢI ĐĂNG
03:35:00 THE PROFESSOR AND THE MADMAN : GIÁO SƯ VÀ NGƯỜI ĐIÊN
05:45:00 THE PACIFIER : VÚ EM BẤT ĐẮC DĨ
07:25:00 MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL : TIÊN HẮC ÁM 2
09:30:00 NIGHT AT THE MUSEUM 2 : ĐÊM Ở VIỆN BẢO TÀNG: TRẬN CHIẾN Ở SMITHSONIAN
11:20:00 TOLKIEN : NHÀ VĂN TOLKIEN
13:15:00 THE HOBBIT: THE DESOLATION OF SMAUG : NGƯỜI HOBBIT: ĐẠI CHIẾN VỚI RỒNG LỬA
16:00:00 THOR: THE DARK WORLD : THOR: THẾ GIỚI BÓNG TỐI
18:00:00 KILLERMAN : KẺ GIẾT NGƯỜI
20:00:00 THE HUSTLE : QUÝ CÔ LỪA ĐẢO
21:40:00 HOLLOW POINT (2019) : ĐIỂM CHẾT
23:15:00 MALEFICENT: MISTRESS OF EVIL : TIÊN HẮC ÁM 2