11:24 PM - 01/12/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 26/7/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 26/7/2021

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:35 Siêu Trộm Nhà Chọc Trời Tower Heist
03:25 Mắt Đại Bàng Eagle Eye
05:25 Mặt Trái Phố Wall Money Monster
07:10 Bản Báo Cáo Thiểu Số Minority Report
09:40 Cái Chết Của Tôi Death Of Me
11:20 Ngày Thanh Trừng: Cuộc Thanh Trừng Đầu Tiên The First Purge
13:00 Cảnh Sát Người Máy Robocop (2014)
15:00 Quỷ Lùn Tinh Nghịch Trolls
16:40 Phi Vụ Hoàn Lương Honest Thief
18:25 Huyền Thoại Hercules Hercules
20:10 Truy Tìm Dấu Vết The Vanished
22:10 Creed Creed
Lịch phát sóng Fox Movies 26/7/2021