31 October, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 26/7/2020

00:25:00 WHERE’D YOU GO, BERNADETTE : BERNADETTE MẤT TÍCH
02:20:00 ACCELERATION : TĂNG TỐC
03:50:00 COLLEGE ROAD TRIP : CHUYẾN ĐI ĐẾN TRƯỜNG ĐẠI HỌC
05:20:00 UP : VÚT BAY
07:00:00 XXX: RETURN OF XANDER CAGE : ĐIỆP VIÊN 3X: PHẢN ĐÒN
08:50:00 TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT : RÔ BỐT ĐẠI CHIẾN: CHIẾN BINH CUỐI CÙNG
11:30:00 CODE 8 : SĂN LÙNG DỊ NHÂN
13:15:00 THE GREEN HORNET : ONG BẮP CÀY XANH
15:20:00 PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON STRANGER TIDES : CƯỚP BIỂN VÙNG CARIBÊ 4: SUỐI NGUỒN TƯƠI TRẺ
17:40:00 FAST & FURIOUS 8 : QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM 8
20:00:00 BAYWATCH : ĐỘI CỨU HỘ BÃI BIỂN
22:00:00 HOT PURSUIT : CUỘC TRUY SÁT
23:35:00 JOHN CARTER