nGày 15/09/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 26/6/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 26/6/2019
01:40:00AN ORDINARY MAN : MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG
03:15:00DEATH AT A FUNERAL : CHẾT CŨNG KHÔNG YÊN
04:50:00FUTURE WORLD : CUỘC CHIẾN SINH TỒN
06:25:00WALL-E
08:10:00TED 2 : CHÚ GẤU TED 2
10:05:00KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE : MẬT VỤ KINGSMAN 2: TỔ CHỨC HOÀNG KIM
12:30:00THE SHAPE OF WATER : NGƯỜI ĐẸP VÀ THỦY QUÁI
14:35:00STRANGE MAGIC : PHÉP THUẬT KỲ LẠ
16:20:00BEAN : NGÀI BEAN
17:55:00INCREDIBLES 2 : GIA ĐÌNH SIÊU NHÂN 2
20:00:00TOMORROWLAND : THẾ GIỚI TƯƠNG LAI
22:15:00JURASSIC PARK III : CÔNG VIÊN KỶ JURA 3
23:55:00THE PURGE: ELECTION YEAR : NGÀY THANH TRỪNG: NĂM BẦU CỬ
Lịch phát sóng Fox Movies 26/6/2019