16 May, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 26/4/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 26/4/2021

00:55:00 ESCAPE FROM PRETORIA : PRETORIA: PHI VỤ ĐÀO TẨU
02:45:00 ATTACK OF THE UNKNOWN : CUỘC TẤN CÔNG VÔ ĐỊNH
04:35:00 ACCUSATIONS AND LIES : CÁO BUỘC VÀ DỐI TRÁ
06:05:00 SEIZED : UY HIẾP
07:35:00 PAUL BLART: MALL COP 2 : CẢNH SÁT PAUL BLART 2
09:15:00 MORTAL : QUYỀN NĂNG ĐẶC BIỆT
11:05:00 INHERITANCE : GIA TÀI TỘI LỖI
13:00:00 ZOOLANDER 2 : TRAI ĐẸP LÊN SÀN 2
14:45:00 TRAUMA CENTER : TRUNG TÂM CHẤN THƯƠNG
16:30:00 GUNS AKIMBO : HAI TAY HAI SÚNG
18:10:00 FIVE FEET APART : NĂM BƯỚC ĐỂ YÊU
20:10:00 THE UNFAMILIAR : MƯỢN XÁC
21:45:00 CHILD’S PLAY (2019) : BÚP BÊ SÁT NHÂN
23:20:00 ZOOLANDER 2 : TRAI ĐẸP LÊN SÀN 2
Lịch phát sóng Fox Movies 26/4/2021