nGày 03/04/2020

Lịch phát sóng Fox Movies 26/3/2020

Lịch phát sóng Fox Movies 26/3/2020
00:10:00INTO THE ASHES : VÀO ĐỐNG TRO TÀN
01:55:00LABOR DAY : NGÀY LỄ LAO ĐỘNG
03:50:00I FEEL PRETTY : CHỊ THẤY CHỊ ĐẸP
05:45:00THE ROCK : NHÀ TÙ ĐÁ
08:05:00STAR WARS: THE FORCE AWAKENS : CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO: THẦN LỰC THỨC TỈNH
10:25:00INDIANA JONES AND THE KINGDOM OF THE CRYSTAL SKULL : INDIANA JONES VÀ VƯƠNG QUỐC SỌ NGƯỜI
12:30:00CENTRAL INTELLIGENCE : ĐIỆP VIÊN KHÔNG HOÀN HẢO
14:20:00THE KARATE KID : CẬU BÉ KARATE
16:45:00TOY STORY 4 : CÂU CHUYỆN ĐỒ CHƠI 4
18:30:00THE MURDER OF NICOLE BROWN SIMPSON : VỤ SÁT HẠI NICOLE BROWN SIMPSON
20:00:00PRINCE OF PERSIA: THE SANDS OF TIME : HOÀNG TỬ BA TƯ: DÒNG CÁT THỜI GIAN
22:00:00BAD TIMES AT THE EL ROYALE : PHÚT KINH HOÀNG TẠI EL ROYALE
Lịch phát sóng Fox Movies 26/3/2020