24 November, 2020

Lịch phát sóng Fox Movies 26/10/2020

01:00:00 THE HOBBIT: THE BATTLE OF THE FIVE ARMIES : NGƯỜI HOBBIT: ĐẠI CHIẾN 5 CÁNH QUÂN
03:30:00 THE ADDAMS FAMILY (2019) : GIA ĐÌNH ADDAMS
05:05:00 CORPORATE ANIMALS : CÔNG TY THÚ VẬT
06:35:00 KILLERMAN : KẺ GIẾT NGƯỜI
08:30:00 AVENGERS: ENDGAME : BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG: HỒI KẾT
11:35:00 WORLD WAR Z : THẾ CHIẾN Z
13:35:00 DAWN OF THE PLANET OF THE APES : SỰ KHỞI ĐẦU CỦA HÀNH TINH KHỈ
15:50:00 LUCY IN THE SKY : LUCY TRÊN BẦU TRỜI
18:00:00 GHOSTBUSTERS (2016) : BIỆT ĐỘI SĂN MA (2016)
20:00:00 LITTLE MONSTERS : NHỮNG ĐỨA TRẺ TINH NGHỊCH
21:40:00 THE ASSENT : CHẤP THUẬN
23:15:00 THE TRANSPORTER : NGƯỜI VẬN CHUYỂN