nGày 15/09/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 25/6/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 25/6/2019
01:35:00FUTURE WORLD : CUỘC CHIẾN SINH TỒN
03:10:00MISSION: IMPOSSIBLE – GHOST PROTOCOL : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THI: CHIẾN DỊCH BÓNG MA
05:30:00JACK THE GIANT SLAYER : JACK VÀ ĐẠI CHIẾN NGƯỜI KHỔNG LỒ
07:30:0013 HOURS : 13 GIỜ: LÍNH NGẦM BENGHAZI
10:00:00INCREDIBLES 2 : GIA ĐÌNH SIÊU NHÂN 2
12:00:00BAD SAMARITAN : TỘI ÁC TRONG CĂN NHÀ
13:55:00WALL-E
15:40:00KINGSMAN: THE GOLDEN CIRCLE : MẬT VỤ KINGSMAN 2: TỔ CHỨC HOÀNG KIM
18:05:00THE PURGE: ELECTION YEAR : NGÀY THANH TRỪNG: NĂM BẦU CỬ
20:00:00THE SHAPE OF WATER : NGƯỜI ĐẸP VÀ THỦY QUÁI
22:05:00FUTURE WORLD : CUỘC CHIẾN SINH TỒN
23:40:00JACK THE GIANT SLAYER : JACK VÀ ĐẠI CHIẾN NGƯỜI KHỔNG LỒ
Lịch phát sóng Fox Movies 25/6/2019