nGày 20/09/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 25/5/2019

Lịch phát sóng Fox Movies 25/5/2019
02:00:00PREMIUM RUSH : TỐC ĐỘ KINH HOÀNG
03:35:00THE INSTITUTE : HỌC VIỆN ROSEWOOD
05:15:00101 DALMATIANS : 101 CHÚ CHÓ ĐỐM
07:05:006 BELOW: MIRACLE ON THE MOUNTAIN : ÂM SÁU ĐỘ: PHÉP MÀU TRÊN NÚI TUYẾT
08:45:00NANNY MCPHEE : BẢO MẪU MCPHEE
10:30:00ALICE IN WONDERLAND : ALICE Ở XỨ SỞ THẦN TIÊN
12:25:00DRACULA UNTOLD : DRACULA: HUYỀN THOẠI CHƯA KỂ
14:05:00RIDE ALONG 2 : CỚM TẬP SỰ 2
15:50:00ATOMIC BLONDE : ĐIỆP VIÊN BÁO THÙ
17:45:00DIE HARD 4 : KHÔNG KHOAN NHƯỢNG
20:00:00THE DARKEST MINDS : TRÍ LỰC SIÊU PHÀM
21:50:00OBLIVION : BÍ MẬT TRÁI ĐẤT DIỆT VONG
Lịch phát sóng Fox Movies 25/5/2019