14 May, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 25/4/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 25/4/2021

00:05:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
02:00:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
02:40:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
03:30:00 UNTOGETHER : KHÔNG CÙNG NHAU
05:15:00 ADRIFT : GIÀNH ANH TỪ BIỂN
06:55:00 WILD ROSE : BÔNG HỒNG HOANG DẠI
08:40:00 GHOSTBUSTERS (2016) : BIỆT ĐỘI SĂN MA (2016)
10:40:00 MEN IN BLACK II : ĐẶC VỤ ÁO ĐEN 2
12:15:00 GUNS AKIMBO : HAI TAY HAI SÚNG
13:55:00 BAD BOYS FOR LIFE : NHỮNG GÃ TRAI HƯ TRỌN ĐỜI
16:00:00 INDIANA JONES AND THE LAST CRUSADE : INDIANA JONES VÀ CUỘC THẬP TỰ CHINH CUỐI CÙNG
18:10:00 THE INFORMER : MẬT THÁM
20:10:00 ZOOLANDER 2 : TRAI ĐẸP LÊN SÀN 2
21:55:00 SEIZED : UY HIẾP
23:25:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
Lịch phát sóng Fox Movies 25/4/2021