2 March, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 25/1/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 25/1/2021

01:30:00 JOHN CARTER
03:45:00 AMERICAN HANGMAN : KẺ PHÁN QUYẾT
05:30:00 CLARA’S GHOST : HỒN MA CỦA CLARA
07:10:00 TAKEN 3 : CƯỠNG ĐOẠT 3
09:05:00 22 JUMP STREET : SỐ 22 PHỐ JUMP
11:00:00 TOY STORY 4 : CÂU CHUYỆN ĐỒ CHƠI 4
12:45:00 PASSENGERS (2016) : HÀNH KHÁCH
14:45:00 ZOMBIELAND : VÙNG ĐẤT THÂY MA
16:20:00 BLUMHOUSE’S FANTASY ISLAND : ĐẢO ÁC MỘNG
18:15:00 I AM NUMBER FOUR : TÔI LÀ SỐ BỐN
20:10:00 FAMILY : GIA ĐÌNH
21:40:00 GUARDIANS OF THE GALAXY : VỆ BINH DẢI NGÂN HÀ
23:45:00 POLTERGEIST (2015) : YÊU TINH
Lịch phát sóng Fox Movies 25/1/2021