6:30 PM - 22/09/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 24/8/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 24/8/2021

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:05 Fatal Flatline Ranh Giới Chết
01:25 Stowaway Hành Trình Lên Sao Hỏa
03:25 The Gambler Giáo Sư Cờ Bạc
05:20 Jason Bourne Siêu Điệp Viên Jason Bourne
07:25 A Quiet Place Vùng Đất Câm Lặng
09:00 Can You Keep A Secret? Giữ Bí Mật Được Không?
10:35 Blithe Spirit Hồn Ma Người Vợ Cũ
12:15 28/08/1905 12:00:00 SA 2067
14:10 Pixels Đại Chiến Pixels
16:00 Creed Creed
18:15 Contraband Phi Vụ Ngầm
20:10 Military Wives Dàn Hợp Xướng Những Bà Vợ Quân Nhân
22:05 Stowaway Hành Trình Lên Sao Hỏa
Lịch phát sóng Fox Movies 24/8/2021