14 May, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 24/4/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 24/4/2021

01:40:00 THE INFORMER : MẬT THÁM
03:40:00 CLARA’S GHOST : HỒN MA CỦA CLARA
05:20:00 TRAUMA CENTER : TRUNG TÂM CHẤN THƯƠNG
07:05:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
07:45:00 The Movies : BIÊN NIÊN SỬ ĐIỆN ẢNH HOA KỲ
08:35:00 ATTACK OF THE UNKNOWN : CUỘC TẤN CÔNG VÔ ĐỊNH
10:25:00 UNTOGETHER : KHÔNG CÙNG NHAU
12:10:00 INHERITANCE : GIA TÀI TỘI LỖI
14:05:00 RESISTANCE : KHÁNG CHIẾN
16:10:00 BAYWATCH : ĐỘI CỨU HỘ BÃI BIỂN
18:10:00 GHOSTBUSTERS (2016) : BIỆT ĐỘI SĂN MA (2016)
20:10:00 GUNS AKIMBO : HAI TAY HAI SÚNG
21:50:00 BAD BOYS FOR LIFE : NHỮNG GÃ TRAI HƯ TRỌN ĐỜI
23:55:00 RESISTANCE : KHÁNG CHIẾN
Lịch phát sóng Fox Movies 24/4/2021