12 April, 2021

Lịch phát sóng Fox Movies 24/3/2021

Lịch phát sóng Fox Movies 24/3/2021

01:35:00 ONLY : NGƯỜI DUY NHẤT
03:20:00 AVA
05:05:00 ANTEBELLUM : BẪY THỰC TẠI KINH HOÀNG
06:55:00 VALKYRIE : CHIẾN DỊCH VALKYRIE
09:00:00 POLTERGEIST (2015) : YÊU TINH
10:40:00 SURVIVE THE NIGHT : ĐÊM SINH TỬ
12:15:00 FAMILY WEEKEND : BẮT CÓC PHỤ HUYNH
14:05:00 THE KARATE KID (2010) : CẬU BÉ KARATE
16:30:00 PANIC ROOM : CĂN PHÒNG KHỦNG KHIẾP
18:25:00 THE WEDDING GUEST : BẮT CÓC CÔ DÂU
20:10:00 10 MINUTES GONE : 10 PHÚT SỐNG CÒN
21:50:00 WORLD WAR Z : THẾ CHIẾN Z
23:50:00 FAMILY WEEKEND : BẮT CÓC PHỤ HUYNH
Lịch phát sóng Fox Movies 24/3/2021